Werbung Zurück zur aktuellen Ausgabe
Ausgabe Nr. 2 - Dienstag  17.11.1998 - Seite 3
Ethnolinks

Werbung
     
  SalzBurger Köpfe
Neulich im SalzBurger:
am 16.11.1998
Schenken mit Herz


Alle frueheren Ausgaben - im SalzBurger-Archiv
Hier koennen Sie die Mannschaft des SalzBurgers kennenlernen!

Post an den SalzBurger abschicken

IA SALZBURGI MAGYAR KÖR - Das Interview in Ungarisch


 
Was heute noch serviert wird:

Der Salzburger Ungarische Verein (auf Seite 1)

Interview mit Frau Maria Schwarz (auf Seite 2)


A salzburgi Magyar Kör ezennel minden érdeklôdôt szeretettel meghív rendezvényeire. A tagok évente 5-6 alkalommal találkoznak a salzburgi városi cserkészotthonban. A legutóbbi rendezvényre 1998 október 26.-án került sor az 1956-os magyarországi forradalomra való megemlékezés alkalmából. Az összegyűlt, közel nyolcvan, Salzburgban élô magyar egy kiváló elôadást tekinthetett meg, melyet az elnöknô, Schwarz Mária konferált és vezetett. A magyarországi csellista, Szászvárosi Sándor, Kodály és Bach darabokat játszott, a kör pénztárosa, Dr. Farkas András, a forradalmi eseményekrôl olvasott fel, majd a kör díszvendége Dr. Deák Ernô (történész és a bécsi Magyar Központi Szövetség elnöke) tartott beszédet a témához kapcsolódóan. A megemlékezés után a vendégek egy nagyon kellemes büfé mellett együtt maradtak és hosszasan beszélgettek. A délután vidám hangulatban telt el, fiatalabb és idôsebb vendégek együtt ünnepeltek. A kör 1983-ban alakult azzal a céllal, hogy az ittélô magyaroknak lehetôséget nyújtson a nemzeti ünnepnapokról való közös megemlékezésre és a magyar kultúra idegenben való megôrzésére. A mostani elnöknô Schwarz Mária 1997 novembere óta odaadóan vezeti a kört. Szerkesztôségünk vendégségben járt otthonában, ahol a kör munkájáról beszélgettünk .

Sz: Mi késztette az elnöki szerep elfogadására?

M.Sch: Amikor erre a döntésre sor került, senki nem akarta vállalni ezt a szerepet. Fel kellett volna oszlatnunk a kört. Ezt azonban sem én, sem a többi magyar nem akarta. Meg kell hogy mondjam, a döntés nagy dilemmát és nem egy álmatlan éjszakát okozott számomra. Tisztában voltam azzal, hogy a kör vezetése nem egy egyszerű feladat. Nem könnyű egy idegen országban a magyarok számára egy úgynevezett "támpontot" biztosítani és a nemzeti kultúrát megôrizni sem. Azonban azt is tudtam hogy valamikori szakmámból kifolyólag van érzékem és tehetségem a humanitárius tevékenységekhez.

Sz: Örömet okoz Önnek a munka?

M.Sch: Igen. Egész életemben emberekkel dolgoztam, méghozzá nagyon intenzíven. A kör vezetése nagyon sokat jelent számomra. Pontosságot, korrektságot és rengeteg szervezést igényel, de úgy gondolom, hogy rendezvényeink bizonyítják hogy a munkánk sikeres. Meg kell mondanom, hogy minderre egyedül nem lennék képes. Barátaimtól, akik szintén a kör tagjai, rengeteg támogatást kapok: elfogadják ötleteimet, segítnenk a megvalósításukban és soha nem hagynak magamra.

Sz: Kik ezek a barátok?

M.Sch: Rengeteget segít nekem a kör pénztárosa, Dr. Farkas András. Több nevet nem igazán szeretnék kiemelni, mert annyian vannak, hogy attól félek, hogy valakit, akaratlanul ugyan, de biztos kifelejtenék. Tulajdonképpen azokról a tagokról van szó, akik már évek óta segítenek és már annak idején a a kör megalapításában is részt vettek. Nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy soha nem hagynak egyedül.

Sz: Hány tagja van a körnek?

M.Sch: Hatvan és nyolcvan között. Egy részük tag, mások pártoló tagok., azonban mindannyian jelen vannak a rendezvényeken. Úgy érzem hogy ezekben az emberekben igazi barátokra találtam. Összejöveteleink mindig nagyon harmonikusan és barátságos hangulatban zajlanak. Örülök, hogy megelégednek azzal amink van. Per pillanat még nagyobb rendezvényeket nem engedhetünk meg magunknak.

Sz: Mibôl él a kör?

M.Sch: Az osztrák "Bundeskanzleramt" a szponzorunk, amiért nagyon hálásak vagyunk. Pénzünket azonban nagyon be kell osztanunk. Természetesen a tagok is segítenek.

Sz: Mi a célja a munkájával?

M.Sch: Szép és mély mondanivalójú kultúrális összejövetelek szervezése és az itteni magyarság összetartása. Szeretném, ha minél több itt élô magyarban tudatosulna, hogy nincs egyedül az "idegenben". Az osztrák állam lehetôséget nyújt nekünk arra és segít bennünket abban hogy itt élve se veszítsük el identitásunkat. KÖSZÖNKJÜK!! Hangsúlyozni szeretném hogy tevékenységüknek semmi politikai színezete nincs.

Sz: A körnek milyen rendezvényei vannak?

M.Sch: A legfontosabb magyar nemzeti ünnepek és természetesen Karácsony. Amennyiben az anyagiak megengedik, évente egy alkalommal szervezünk egy teljesen kötetlen, egyszerű baráti találkozót is. Idén sor került Großgmainban egy grill-partyra is. És természetesen tartunk magyar misét illetve istentiszteletet minden hónap harmadik vasárnapján az Orsolyitáknál, Glasenbachban.

Sz: Milyen problémákkal kerül szembe munkája során?

M.Sch: Problémák?? Nincsenek... Van egy gyönyörű otthonunk, ahol összejöveteleinket megtarthatjuk, Dr. Farkas András nagyszerű munkát végez mint pénztáros, ô vezeti a könyvelésünket, és ô lát el mindenféle adminisztrációs feladatot is, sokan látogatják összejöveteleinket, .... Elégedettek vagyunk. A közelmúltban sikerült elérnünk azt is, hogy egy év szünet után ismét van havonta egy alkalommal magyar misénk illetve istentiszteletünk . Sajnos nehezünkre esik a kapcsolatfelvétel az itteni magyar fiatalokkal. Legtöbbjük nagyon elfoglalt: vagy az egyetem köti le ôket, vagy rengeteget dolgoznak. Szeretném ha több fiatal jönne el hozzánk. Ez egy nagy feladat ami még elöttünk áll. Talán ha lenne egy állandó saját otthonunk, akkor fel tudnánk nekik ajánlani egy ún. "klubbot". Ahhoz azonban mindenképpen több fiatal érdeklôdôre lenne szükségünk. A szervezés azonban már megindult.

Sz: Ön idegennek érzi magát itt, vagy valóban otthon van Salzburgban?

M.Sch: Ez az én otthonom. Már több mint harmic éve élek itt. Ugyanannyi osztrák mint amennyi magyar barátom és ismerôsöm van. Tény hogy nehéz megtalálni az egyensúlyt a magyar és az osztrák kultúra között. Szerintem nagyon fontos, hogy az ember foglalkozzon új hazája kulútrájával is. Persze ugyanakkor szeretnénk megôrizni a sajátot, a magyart is...

Sz: Milyen céljai vannak a körnek a közeljövôre nézve?

M.Sch: Szeretnénk egy magyar könyvtárat berendezni itt Salzburgban. Ez nagyon fontos lenne. A konzulátus segít nekünk ebben, még idén el fog készülni. Nagyon büszkék vagyunk és természetesen hálásak, hogy a konzul asszony, Frau Wassibauer, is felajánlotta nekünk segítségét. Továbbá most vettük fel a kapcsolatot a linzi Magyar Körrel is. Szeretnénk a jövôben esetleg közös összejöveteleket is szervezni.

Sz: Mikor kerül sor a következô összejövetelre?

M.Sch: Karácsonyi ünnepségünket 1998 december 19.-én tartjuk, délután 4 órai kezdettel a salzburgi cserkészotthonban. Ha bárki érdeklôdik rendezvényeink iránt, kérem jelentkezzen nálam a követketô telefonszámon, bármikor, este 6 óra után: 0662/820 139 (Schwarz Mária). Nagyon örülnénk neki, mindenkit szeretettel várunk!
 

   
<< vorige Seite nächste Seite >>

 

 
     

Big Brother Awards Austria